Apel o Pomoc

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc finansową dla Weroniki. Weronika jest pogodną i pilną uczennicą. Niestety od urodzenia choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe oraz ma niedowład czterokończynowy.

Mimo wielu godzin spędzonych na rehabilitacji, nie potrafi samodzielnie chodzić. Porusza się tylko wtedy, kiedy jej mamusia trzyma ją za ręce.

Rodzice starają się zapewnić jej jak najlepszą rehabilitację w specjalistycznych ośrodkach. Gdzie pod okiem; wykwalifikowanych rehabilitantów; dzieci rozwijają swoje umiejętności.

Weronika powinna być stale rehabilitowana. Niestety koszt jednego turnusu to ok. 4500 zł i przekracza możliwości finansowe rodziców i nie są oni w stanie opłacić całego turnusu.

Dlatego prosimy wszystkich Państwa o pomoc i o wpłacenie choćby symbolicznej kwoty, aby Weronika mogła dalej rehabilitować się i w pełni cieszyć się życiem, tak jak inne dzieci.